Algemene voorwaarden


Bedrijfsgegevens: 
 
Organisatie: Stichting Activiteiten Lionsclub Rijnsburg-Valkenburg
Rechtsvorm: Stichting
Adres: Frederiksoordlaan 27
Postcode: 2231AJ 
Stad: Rijnsburg 
KVK-nummer: 27320814
Telefoon: 0651505376

 

Algemene voorwaarden: 

- Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Santawalk Rijnsburg zonder daarvoor vergoeding te claimen. De Santawalk Rijnsburg is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement.

- Deelnemen aan de Santawalk Rijnsburg geschiedt vrijwillig, is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.

- Stichting Activiteiten Lionsclub Rijnsburg-Valkenburg kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.

- Indien door overmacht op een laat tijdstip moet worden afgelast, dan zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden. Inschrijfgelden worden dan overgemaakt op rekening van het goede doel in kwestie. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de volgende editie vindt dan een jaar later plaats.

- De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.

- Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.

- Stichting Activiteiten Lionsclub Rijnsburg-Valkenburg is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers of verlies van bezittingen.

- Stichting Activiteiten Lionsclub Rijnsburg-Valkenburg retourneert geen inschrijfgeld als een inschrijving wordt geannuleerd, het is in dit geval toegestaan een startbewijs te verkopen/over te dragen.

- Stichting Activiteiten Lionsclub Rijnsburg-Valkenburg behoudt zich het recht voor de route, start- en finishtijden en/of –plaatsen te wijzigen of de Santwalk Rijnsburg geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van Stichting Activiteiten Lionsclub Rijnsburg-Valkenburg kan worden verwacht. Inschrijfgelden worden dan niet gerestitueerd maar worden overgemaakt op rekening van het goede doel. 

- Als deelnemer geeft u Stichting Activiteiten Lionsclub Rijnsburg-Valkenburg toestemming uw gegevens te mogen delen met het goede doel in kwestie om operationele zaken rondom het evenement te organiseren en de gegevens  te gebruiken voor het toezenden van poststukken.